CSI™ – Career Style Inventory™

Denna omfattande bedömning är speciellt framtagen för att mäta personligt beteende på arbetsplatsen. Eftersom CSI™ inte är en personlighetstest undviker man de juridiska problem som kan uppstå om man ställer frågor som är personliga, påträngande eller inte helt relaterade till anställningssituationen. Alla frågor fokuserar på arbetsrelaterade preferenser och ger raka besked som kan hjälpa arbetsgivare och individer att fatta viktiga beslut avseende karriärutveckling.

CSI™ består av 394 frågor som kan besvaras med ”sant” eller ”falskt” (ytterligare ”mitt-i-mellan svar” finns också). Resultaten rapporteras i 34 separata skalor som är grupperade i fem beteendeinriktade kategorier; Social kompetens, Inlärning, Arbetsorientering, Beslutsfattande och Stresshantering plus skalor för att mäta kandidatens inställning till frågeformuläret.

Vem ska besvara CSI™?

  • Teamledare/ medlemmar – när samarbete och gemensamt syfte är viktigt
  • Nyckelpersoner i management – för att säkerställa lämplig ”matchning” med
  • Företagsstil och policies.
  • Affärspartners – för att hjälpa till att ge överensstämmelse, minimera konflikter och få effektiv fördelning av arbetet
  • Personalchefer – för att koda avdelningens förväntningar och få ett jämförelsemått för att bedöma nyanställda
  • Individer – för att få hjälp att identifiera önskade karriärområden och finna hinder för produktivitet