Webbinars

Vill du lära dig mer om Confident Approach och säljhinder?

Confident Approach presenterar en serie av korta, fokuserade förinspelade webinar som är designade för att hjälpa människa att hitta mer information om säljhinder och möjliga lösningar för prospektering inom deras företag.

Vad kan man förvänta sig att hitta? 

Dessa är samtliga webinars som vi erbjuder: 

 • Is Your Culture Working Against Your Salesforce (In Swedish) – NEW
 • Is Your Culture Working Against Your Salesforce (In English) – NEW
 • Why Your Sales Team Struggles (In English) – NEW
 • Why Your Sales Team Struggles (In Swedish) – NEW
 • Rekryteringens Key Indicator Nr 1
 • Ledarskap Och Kontakthinder
 • Personal & Chef 2017 – Rädda chefer får rädda medarbetare (in Swedish)
 • Visibility Management – The key to create positive change (in Swedish)
 • Visibility Management – The key to create positive change (in English)
 • Yielder – Call Reluctance Type (in Swedish)
 • Yielder – Call Reluctance Type (in English)
 • Telephobia – Call Reluctance Type (in Swedish)
 • Telephobia – Call Reluctance Type (in English)
 • Stage Fright – Call Reluctance Type (in English)
 • Changing The World of Sales (in Swedish)
 • Recruit Top Sales People (in English)
 • Over-Preparer – Call Reluctance Type (in English)
 • Oppositional Reflex – Call Reluctance Type (in English)

Samtliga webinars är gratis dock måste du registrera här nedanför för att så tillgång till dem.