Videos

Om du inte har jobbat med försäljning tidigare och kommer att ta FSA -testet.

Den här videon kommer att förklara hur du kan tänka dig att svara på frågorna i FSA -testet om du inte har någon försäljningserfarenhet alls.

Ledarskapsutbildning - 2012

Confident Approach i samarbete med Behavioral Sciences och Research Press Inc organiserade Management Training Workshop, som används av säljorienterade företag över hela världen. Har du någonsin undrat vilka känslomässiga hinder som hindrar begåvade, motiverade yrkesverksamma säljare från att tjäna vad de är värda?

Forskning gjord av BSRP har visat att ingen utmaning för de som leder säljorganisationer är dyrare för ett företag än att övervinna Säljhinder. Säljhinder är mycket kostsamt då Säljhinder på ett effektivt sätt minskar antalet kontakter en säljare genomför.

Rekrytering och utveckling av säljare - 2013

Confident Approach introducerade deltagarna till de senaste verktygen för urval och utveckling av säljare utformade för säljchefer, chefer, HR-proffs, konsulter och tränare. Försäljningschefer utmanas hela tiden att montera rätt team, ge proaktiv coaching och anta säljprocessen för förändringar på marknaden.

Changing The World of Sales Webinar (in Swedish) – 2015

Allmän presentation om Confident Approach, Sales Call Reluctance, SPQ Gold-bedömning och Scientific Sales Selection Workshop.