Webinar – Vässa din försäljning

Under tider som dessa kan du behöva vässa din försäljning.
Du vet redan allt du tidigare gjort och vilken effekt det gav på ökad försäljning.
Så hur anpassar du dig till nuvarande situation?

“Anpassningsförmåga är förmågan att anpassa sina tankar och beteenden för att
effektivt kunna reagera på osäkerhet, ny information eller förändrade omständigheter.” (Martin, Nejad, Colmar, & Liem, 2013).

Vi erbjuder ett helt nytt sätt att tänka för dig och dina säljare.
Genom att arbeta med dina och organisationens Säljhinder kan ni frigöra potentialen som finns hos var och en och öka säljproduktiviteten.

Säljhinder är de tankar, känslor och beteenden som gör att säljaren genomför färre kundbesök och lägre nybearbetning av kunder än vad hen kan göra och därmed påverkar vår försäljning negativt mycket mer än du anar.

Är du intresserad att öka din säljorganisations förmåga att anpassa sig genom att stärka deras motivation och förmåga att nå sina mål är detta ett webinar för dig.

Innehåll – Webinar Vässa Din Försäljning

  • Säljhinder, vad är det?
  • Hur mår era säljare, egentligen?
  • Tecken på att ni har Säljhinder i organisationen
  • Så mycket kan ni tjäna på att arbeta bort säljhinder
  • Förändra improduktiva säljbeteenden för att skapa verkliga resultat i resultaträkningen.