-WEBINAR- Varför vissa ledningsgrupper är mer framgångsrika än andra – 15 december

Confident Approach & Belbin Sverige AB bjuder in till webinaret ”Varför vissa ledningsgrupper lyckas medan andra misslyckas”.

Torsdag 15 december kl 10.00 – 10.30

En ledningsgrupp som är medveten om sina styrkor och svagheter presterar bättre än den som inte vet. Då finns det ju all anledning att ta reda på vilka styrkor och svagheter vi har i just vår ledningsgrupp.
Med utgångspunkt från Dr Belbins empiriska forskning om vinnande managementteam som han presenterade 1981 kan vi tala om hur den framgångsrika ledningsgruppen ser ut och hur ni kan dra nytta av detta och ta tillvara de olikheterna som finns i gruppen.

Det är ju sällan man får börja från början och bygga ”dream team”, men vi kan alla nyttja och värdesätta varandras bidrag. Vi behöver bara veta vilka de olika bidragen är, deras styrkor och tillåtna svagheter. Visa mig din ledningsgrupp så kan vi säga hur framgångsrik den är,
eller skulle kunna vara.

Föreläsare: Christer B Jansson och Inger Melkersson, Belbin Sverige AB

Bjud gärna med en gäst som du tror kan ha nytta och glädje av informationen.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här.