Rickard Karlsson

“Efter min SPQ-utbildning i Stockholm och sedan i Dallas 2016 implementerade vi först SPQ med kunskap om säljhinder hos våra fyra regionchefer. Vi tog nästa steg och körde SPQ-tester på alla toppkandidater i anställningsprocesserna. När vi såg överrensstämmelsen mellan goda testresultat i SPQ och framgång på fältet för våra nya säljare, tog vi 2018 beslutet att helt och hållet pensionera begrepp som ”magkänsla” och ”passar på vår affärsidé”. Vi litar närmast helt på SPQ idag och har extrem stor framgång i våra rekryteringar. Vi sparar pengar och omsätter mer. Vi använder fortsatt professionella partners för rekryteringen, men tar i slutfasen in SPQ som vårt avgörande verktyg. Vi har idag gått så långt att vi diplomerat ytterligare två chefer för att också kunna driva workshops med SPQ Full Spectrum FSA som verktyg med befintlig personal. Vi har fört in mycket av tänket bakom SPQ i utbildningar och kommunikation. Resultaten har dubblats från 30 till 60 miljoner mellan 2016 och 2019 och en del av den framgången vill vi tillskriva det vetenskapliga och kristallklara tänket kring försäljning som vi fann i SPQ från BSRP i Dallas och Belbin i Sverige.”

— Rikard Karlsson, VD – SP & VI AB