Magnus Carlsson

” Under tränings- och coachningsprocessen uppnådde jag en större förståelse för mig själv och hur jag arbetar i säljsituationer, men framför allt vad jag kunde göra för att förbättra min prestation. Två månader efter träningen tredubblades mina försäljningsresultat. Jag har också lärt mig en enorm mängd som jag tycker är användbar i delar av livet som inte är relaterade till affärer. Jag uppskattar särskilt att du kan följa utvecklingen av din förändring genom testning. “

—Magnus Carlsson, VD, Lotsen Kommunikation AB