Hans-Olov Hjalmarsson

“Bland andra tester som vi använder är SPQ Gold-bedömningen viktig för att rekrytera säljare till vårt företag. Vi anser att SPQ Gold är ett utmärkt rekryteringsverktyg på grund av dess förmåga att visa korrekt samband mellan testresultat och en kandidats faktiska försäljningsbeteende. Genom konsekvent användning av SPQ GOLD har vi fått många insikter om säljhinder och hur det påverkar säljbeteendet.”

—Hans-Olov Hjalmarsson, VD, Dokumera AB