Goran Fryklund

” Säljhinder påverkar avsevärt framgångarna för säljare. När vi rekryterar människor för våra kunders räkning använder vi SPQ GOLD-testet som ett verktyg för att bidra till helheten. I synnerhet använder vi det när djupintervjuer genomförs och det hjälper oss att komma åt och upptäcka beteenden som vi annars inte hade varit medvetna om.”

—Goran Fryklund, VD, Gjord för försäljning