Dan Crewe

“ Vi startade ett nytt projekt i oktober 2012 där några av våra butikschefer gick igenom programmet med fokus på att förbättra deras transaktions kvot och för att lära sig att kontrollera sin relation med säljpersonalen i varje butik. Projektet är uppbyggt på uppföljningar och coaching i form av telefonmöten och ett antal face-to-face möten. I mitten av 2013 bestämde vi oss att sjösätta detta program för att våra butikschefer. All annan traditionell utbildning avslutades vilket gav oss möjligheten att endast fokusera på att öka frekvensen av säljkontakter till en mer acceptabel nivå, innan vi startar med ett skicklighets baserat tränings program. ”

—DAN CREWE, CEO & CO-OWNER, GALLERIX SWEDEN AB