Ann-Marie Silokangas Belin

“Jag rekommenderar kursen som bygger på att utveckla sin karriär i alla ledande befattningar. Genom att gå på Management Training Workshop lärde jag mig mycket om mig själv. Jag kommer att kunna använda den kunskap som erhållits personligen för att uppnå mina mål och att stödja andra i deras utveckling. För mig var det mest intressanta att lära sig att alla, oavsett yrke eller bransch, arbetar i och oavsett vilket land de kommer ifrån, har känslomässiga hinder som hindrar dem från att ta nästa steg i sin karriär”

—Ann-Marie Silokangas Belin, Independent Consultant