Agneta Lofgren

” Sedan 2008 har vi Säljhinderkonceptet som en del av programmet för konsulter och chefer. Den största vinsten inom detta program är förbättrad ansvarsskyldighet på individnivå, förbättrad tidshantering, gemensamt språk och viktigast av allt att skapa en säljkultur utan ursäkter. “

—Agneta Lofgren, HR-Manager, Randstad Sverige