Tala

Horizontal shot of businesswoman using mobile phone in office. Female architect talking on speaker phone.

Christer B Jansson är grundaren av både Belbin Sweden och Confident Approach Europe och är en erfaren föreläsare i både Svenska och Engelska. Hans huvudsakliga ämnen är ledarskap och sälj.

Han är specialiserad inom områden som team utveckling och utveckling av sälj organisationer. Han expertis är inom  “train the trainer” i Belbin teori och även inom Säljhinder  (Inhibited Social Contact Initiation Syndrome) som är en av huvud orsakerna till varför säljare har reducerade kunskaper i att prospektera nya affärer.

Han har varit föreläsare sedan 1997 psykologstudenter på både Stockholms universitet, IHM Business School och ett stort antal både små och stora företag.

Fyll och skicka in formuläret nedanför för att boka Christer B. Jansson som föreläsare till ditt nästa event.