Våra partners

Vi letar efter partners i olika länder runt om i Europa.

Confident Approach AB är representant för BSRP Inc. i Europa och vi letar efter flera partners runt om i Europa.  Vår huvudsakliga produkt är bedömningar som mäter människors hinder (SPQ Gold/FSA) till att initiera kontakt med prospekt.

Metodologin är baserad på kognitiv beteende träning för att minska säljhindret.

Ifall ditt företag är intresserade av att bli partners så tveka inte att kontakta Christer B Jansson via email christer@confidentapproach.com or via phone +4673 073 5044