Urval

En andra åsikt

När du har checkat av alla boxar under rekryteringsprocessen kan det vara bra att få en extra åsikt innan du tar det slutgiliga beslutet. 

Denna tjänst kan användas när du är osäker på ifall du ska rekrytera en potentiell kandidat eller ej. Vare sig du har gjort rekrytering själv eller ifall du har använt en extern part så kan vi hjälpa dig att ta det slutgiltiga beslutet med hjälp av unika mätningsverktyg. 

Vi kommer att testa personerna inom tre-fyra olika bedömningsområden vilka är:

SPQ*Gold 

Mäter alla 12 typer av säljhinder, motivation och målfokus. 

SSPA

Mäter sex olika säljstilar och hur personen är tränad inom sälj.

CSI 

En bred bedömning som mäter hur personen kommer att prestera inom sin roll. Här bedöms sociala kunskaper, beslutsfattning, stresshantering, inlärningskunskaper och hur personen hanterar både kort och långsiktiga mål.

UPP 

Vår enda personlighetsbedömning som mäter intelligens, machiavellianism och narcissistiska tendenser. Detta används bara när kandidaten verka för bra för att vara sann. 

Screening Process

Har du anställt någon med ett imponerande CV men det visar sig att inte alls stämma? Har personer i ditt säljteam vissa egenskaper som håller dom tillbaka från att nå deras fulla potential? 

I över 30 års tid har psykologer och forskare, som vi arbetar med, studerat människans komplexitet. Dom skapat mätningar och bedömningar som hjälper varje VD och HR chef att skapa en mall för hur man raderar ut vanliga problem som dom stöter på i deras säljteam. s.

Med vår screening process kan vi hjälpa dig med att spara tur, minimera risken att missa hög presterande människor och minska sannolikheten att anställa låg presterare.  Vi anser att detta är en värd långsiktig investering. 

Resultatet är relaterat till att hitta svaret till dom tre viktigaste frågorna när det kommer till att kunna förutse framtida säljprestationer: 

  • Hur mycket kommer dom att sälja?
  • Hur snabbt kommer dom att maximera deras produktions nivå?
  • Hur mycket behöver företaget att investera för att få dom att maximera deras produktion?