Workshop om säljstilar

Workshop för säljeffektivitet

Ett säljutvecklingsprogram baserat på säljstil testen
– Selling Styles Profile Analysis™.

Varför behöver du detta?
De allra flesta lägger under sin säljkarriär sig till med ett säljbeteende, ett beteende som tenderar att vara mer eller mindre samma i de flesta kundmöten. Beteendet är ibland inlärt av ett utbildningsföretag som har sin ”fantastiska” modell, eller så har du blivit visad av försäljningschefer att ”det är så här vi gör”. Men, handen på hjärtat, det är inte alltid du lyckas. Orsaken kan spåras till att säljare säljer olika och kunder köper olika.

Utbildningsmål

 1. Insikt i ditt säljbeteende
 2. Kunskap i att analysera hur kunder köper
 3. Färdigheter att flexibelt byta till en säljstil som passar kundens köpstil

Hur?
Detta lär du dig på Style Logix™ Workshop:

 • Före utbildningen genomförs ett webbaserat test med efterföljande feedback
 • Vilka är de olika säljstilarna och varför finns de?
 • Vilka är fördelarna (och eventuella nackdelar) med det sätt jag säljer på nu? 
 • Hur kan jag utvidga min säljverktygslåda för att undvika ensidiga sälj-presentationer i framtiden?
 • Använder jag den mest effektiva stilen med hänsyn till min produkt och marknad?
 • Att ändra säljstil
 • Kunden köpstil
 • Hur identifierar jag mina kunders köpstilar så att jag effektivare kan hjälpa dem?

Style Logix™ är den enda workshopen som baseras på Selling Styles Profile Analysis™, säljstilstesten och på George Dudleys och Shannon Goodsons över 40-åriga sexfaktors säljstilsforskning.