Säljstilar

Olika försäljningsstilar

Det finns många program som hävdar att de bygger på “säljstilar”. Men du kan vara säker på att Selling Styles Profile Analysis (SSPA™) är äkta vara. De sex huvudstilar som tillsammans utgör SSPA™ är baserade på komplexa statistiska studier som inleddes i början av 1970-talet. Sedan dess har tusentals säljare använt SSPA™ för att undersöka sina stilar.

Ett varningens ord: Säljstilarna avser endast beteendet som säljare. De säger inte nödvändigtvis något om andra drag i personligheten eller temperamentet. De huvudstilar som mäts med SSPA™ är abstrakta statistiska begrepp som i sin “rena” form existerar endast i teorin. Det är inte särskilt troligt att de exakt motsvarar någon viss säljares stil. 

Säljstilstesten kartlägger vilken grad du får använda dig utav det 6 olika säljstilarna vi har upptäckt. Testet baseras sig på en studie på 300 tusen säljares beteenden i sina säljpresentationer. I det materialet upptäckte vi 6 olika kluster av beteenden som  blev underlaget till det 6 olika sätten att sälj/kommunicera sina varor och tjänster till kund.

Ingen stil är bättre en någon annan. Samtliga stilar motsavaras hos kunden som vi kallar köpstil. Den stil som fungerar bäst är densamma som kunden köper in via. Har kunden en behovs orienterad inköpsstil, så behöver du välja en behovs orienterad säljstil.