Sakregister

Kontakthinder – Det emotionella obehaget som skapas vid initiering av kontakt med potentiella kunder. Det är också känt som rädslan att Sälja och Marknadsföra sig själv. Det är en emotionell process leder energi från prospektering till prokrastinering istället. Vilket minskar individens förmåga att nå sina mål.


Skenhinder – Låg prospekterings aktivitet beror inte alltid på kontakthinder. Det finns andra anledningar som också påverkar vår förmåga att ta kontakt. då dom saknar en av huvudfaktorerna: motivation, mål eller målhindrande känslor.


Workshop för att bli av med Säljhinder – En workshop som hjälper säljande personal att förstå och övervinna emotionella hinder som sänker säljresultatet. Både deltagaren och arbetsgivaren kommer att gagnas av denna sälj och beteende förändring, som har blivit designad för att förbättra säljprocessen. Kursen heter ”Vässa din försäljning”.


Tävlingsorienterad Säljstil – Ett typ av sälj beteende som är organiserad kring övertalning och influering. Detta beteende finns ofta hos säljpersoner som beskriver sälj som resultat och som engagerar sig i tävlingsinriktade sälj processer.


Vässa din försäljning – En workshop som är designad för att träna prospektering med målet att leverera resultat inom säljgrupper som har det svårt med Säljhinder. En intensiv workshop som hanterar de hinder som håller säljaren från att nå sin fulla potential.


Coaching – Individuell eller grupp tränings sessioner som kommer förbättra sälj produktiviteten.


Domedagssiare – Personer med Domedagssiande beteende letar efter värsta scenariot och vill undvika det till varje pris. Domedagssiare är inte villiga till att ta risker på grund av deras inre oro att det ska gå åt skogen..


Skydda familj tidigare Familjeseparation –  Säljhinder med obehaget av att sälja till medlemmar av sin egen familj. Liksom telefonfobi, är detta en riktad typ av Säljhinder som bara påverkar egenskapen att sälja till sin familj.


Fear-Free Prospecting and Self-Promotion Workshop heter idag “Vässa din försäljning” – En intensiv motattack mot de Säljhinder som kan hämma säljande personal att tjäna det dom förtjänar. Kursen ändrar oproduktiva beteende mönster för att nå bättre resultat.


Hyperprofessional – Ett Säljhinder beteende, där personer ofta drivs av att visa upp en framgångsrik bild av sig själva, tillsammans med en jargong, name-dropping och ett stort behov av att verka välinformerad.


Image-orienterat sälj – En typ av säljstil som inkluderar utvecklingen av professionella presentationer, språk, support och illustrationer.

ISCIS – Inhibited Social Contact Initiation Syndrome är en emotionell baserad flykt som är associerad med att initiera den första kontakten med en person.


Management Training Workshop –  Ett ackrediterings program där deltagare kan bli avancerade användare av Sales Call Reluctance/FSA testen och använda hela konceptet i deras företag.


Needoriented selling – En typ av säljstils beteende där fokuset är att finna klientens behov. Kallas på svenska behovsorienterad säljstil.


Reflexmässig Opposition – Ett Säljhinder beteende som konstant argumenterar, skapar ursäkter och skyller på andra när de inte når sina säljresultat, får råd, blir coachade etc. Dessa personer är ofta emotionellt icke-kapabla till att tillåta sig själva att bli coachade, tränade eller ta emot råd.


Överförberedelse – Ett Säljhinder beteende där energin är överinvesterad till att analysera istället för att ringa.


Personal Best Programme – Ett utvecklingsprogram som täcker individuell coachning under 12 möten över en 6-12 veckors period med kontakt varje vecka eller månad beroende på behovet och situationen.


Produktorienterad Säljstil – En typ av säljstil där fokuset är på att förklara och detaljera produktens egenskaper och fördelar.


PsychScore® or Rose™– Ett online kontohanterings och bedömningscenter.


Rapport orienterad Säljstil – En säljstil som fokuserar på utvecklingen av förtroende och tillit av potentiella kunder. Detta tillvägagångssätt är kundfokuserat snarare än produkt- eller behovsfokuserat.


Referensaversion – Ett typ av Säljhinder beteende där emotionellt obehag är associerad med att fråga existerande klienter för referenser.


Rollförnekelse – Ett Säljhinder beteende som karakteriseras av energi som försvinner på grund av skam av att vara säljare. Tar sig ofta uttryck att de använder andra yrkesbenämningar än Säljare.


Säljhinder – En emotionell tvekan till att initiera kontakt, prospektera och arbeta med self-promotion.


Sales Preference Questionnaire/FSA – Också känt som SPQ Gold. Detta unika test är specifikt framtaget för att hitta och mäta alla sexton typer av Säljhinder och Skenhinder.


Screening process – En process som kommer hjälpa till med att spara tid och minimera risker av att missa högpresterande säljare och att rekrytera låg presterare.


Second opinion – En service som kompletterar beslutet under rekryterings processen. Processen innebär olika mätnings verktyg som kommer att hjälpa er med att välja den rätta kanditaten kombinerat med intervju.


Säljstilar (SSPA) – Ett bedömnings verktug som identifierar personers föredragna säljstilar. Bygger på en empirisk studie hur 300000 säljare säljer och de fann sex olika inlärda stilar.


Vänseparation numera Skyddar vänner – En typ av Säljhinder som karakteriseras av ett emotionellt motstånd av att mixa business med vänskap.
Serviceorienterad försäljning. En typ av säljstil där målet att slå kundens förväntningar ligger i fokus och att säljaren garanterar kunden att hen löser allt om något problem skulle uppstå.


Social differentiering – Ett Säljhinder beteende av som karakteriseras av tveksamhet att initiera kontakt med potentiella köpare som uppfattas vara mer utbildade, ha högre prestige, är rika och framgångsrika.


Teknisk rapport om FSA –  Teoretisk och bakgrund information om om testen SPQ Gold/FSA.

Teknisk rapport om SPQ – Information om validiteten i testen och mycket mer.


Scenskräck – En typ av Säljhinder som karakteriseras av emotionellt obehag av att göra grupppresentationer.


Style Logix Workshop – En säljtränings workshop med målet att öka antalet olika säljstilar hos säljarna.


Telefonfobi  En typ av Säljhinder beteende som karakteriseras av rädslan att använda telefonen i prospekterings syften.


Obeslutsamhet – En typ av Säljhinder som karakteriseras av rädslan av att verka självisk och påstridig.