Referenser

Peder Hansson –  “Det faktum att vi under rekryteringsprocessen kan förutsäga säljares framtida resultat på ett vetenskapligt bevisat sätt ger oss direkta fördelar med ännu mer nöjda kunder.”

—Peder Hansson, VD & Ägare, Terminalen Sökning

Göran Fryklund – ” Säljhinder påverkar avsevärt framgångarna för säljare. När vi rekryterar människor för våra kunders räkning använder vi SPQ GOLD-testet som ett verktyg för att bidra till helheten. I synnerhet använder vi det när djupintervjuer genomförs och det hjälper oss att komma åt och upptäcka beteenden som vi annars inte hade varit medvetna om.”

—Goran Fryklund, VD, Gjord för försäljning

Hans-Olov Hjalmarsson – “Bland andra tester som vi använder är SPQ Gold-bedömningen viktig för att rekrytera säljare till vårt företag. Vi anser att SPQ Gold är ett utmärkt rekryteringsverktyg på grund av dess förmåga att visa korrekt samband mellan testresultat och en kandidats faktiska försäljningsbeteende. Genom konsekvent användning av SPQ GOLD har vi fått många insikter om säljhinder och hur det påverkar säljbeteendet.”

—Hans-Olov Hjalmarsson, VD, Dokumera AB

Harry Rubino – “Vi är övertygade om den unika fördelen med testen SPQ GOLD är bedömningen att snabbt identifiera kandidatens förmåga att prospektera, för att få reda på hur snabbt en kandidat når den önskade prestandanivån och få en indikation på den investering som krävs i utbildning. Informationen vi får är korrekt, relevant och unik. Tack vare SPQ GOLD under rekryteringsprocessen är vår förmåga att hitta högpresterande mycket skarpare.” 

—Harry Rubino, VD & Ägare, Rubino Rekrytering AB

Håkan Angerbjörn – ” Våra säljare gjorde nästan ingen prospektering alls. Men efter programmet om Säljhinder ändrades deras beteende och de nådde sina femåriga mål på nästan ett år.”  Intervju med Håkan: https://www.youtube.com/watch?v=BCmvil5yOvE

—Håkan Angerbjorn, Marknadsledare, Sunfab Hydraulics AB

Agneta Lofgren –  ” Sedan 2008 har vi Säljhinderkonceptet som en del av programmet för konsulter och chefer. Den största vinsten inom detta program är förbättrad ansvarsskyldighet på individnivå, förbättrad tidshantering, gemensamt språk och viktigast av allt att skapa en säljkultur utan ursäkter.” – 

—Agneta Lofgren, HR-Manager, Randstad Sverige

Magnus Carlsson – ” Under tränings- och coachningsprocessen uppnådde jag en större förståelse för mig själv och hur jag arbetar i säljsituationer, men framför allt vad jag kunde göra för att förbättra min prestation. Två månader efter träningen tredubblades mina försäljningsresultat. Jag har också lärt mig en enorm mängd som jag tycker är användbar i delar av livet som inte är relaterade till affärer. Jag uppskattar särskilt att du kan följa utvecklingen av din förändring genom testning.”

—Magnus Carlsson, VD, Lotsen Kommunikation AB

Alexander Kopylov –  ” I Management Training Workshop lärde jag mig varför så många säljare inte kan prospektera på den nivå som krävs av deras organisation. Nu vet jag hur man kan hjälpa dem att förbättra sin produktivitet. Jag rekommenderar starkt Management Training Workshop till alla som är intresserade av personlig utveckling. Ur en professionell tränares perspektiv var alla ämnen som behandlades i workshopen till hjälp” 

—Alexander Kopylov, Professionell Tränare

Ann-Marie Silokangas Belin – “Jag rekommenderar kursen som bygger på att utveckla sin karriär i alla ledande befattningar. Genom att gå på Management Training Workshop lärde jag mig mycket om mig själv. Jag kommer att kunna använda den kunskap som erhållits personligen för att uppnå mina mål och att stödja andra i deras utveckling. För mig var det mest intressanta att lära sig att alla, oavsett yrke eller bransch, arbetar i och oavsett vilket land de kommer ifrån, har känslomässiga hinder som hindrar dem från att ta nästa steg i sin karriär” 

— Ann-Marie Silokangas Belin, Independent Consultant

Dan Crewe – “ Vi startade ett nytt projekt i oktober 2012 där några av våra butikschefer gick igenom programmet med fokus på att förbättra deras transaktions kvot och för att lära sig att kontrollera sin relation med säljpersonalen i varje butik. Projektet är uppbyggt på uppföljningar och coaching i form av telefonmöten och ett antal face-to-face möten. I mitten av 2013 bestämde vi oss att sjösätta detta program för att våra butikschefer. All annan traditionell utbildning avslutades vilket gav oss möjligheten att endast fokusera på att öka frekvensen av säljkontakter till en mer acceptabel nivå, innan vi startar med ett skicklighets baserat tränings program. ”

—DAN CREWE, VD & DELÄGARE, GALLERIX SWEDEN AB

Rickard Karlsson – “Efter min SPQ-utbildning i Stockholm och sedan i Dallas 2016 implementerade vi först SPQ med kunskap om säljhinder hos våra fyra regionchefer. Vi tog nästa steg och körde SPQ-tester på alla toppkandidater i anställningsprocesserna. När vi såg överrensstämmelsen mellan goda testresultat i SPQ och framgång på fältet för våra nya säljare, tog vi 2018 beslutet att helt och hållet pensionera begrepp som ”magkänsla” och ”passar på vår affärsidé”. Vi litar närmast helt på SPQ idag och har extrem stor framgång i våra rekryteringar. Vi sparar pengar och omsätter mer. Vi använder fortsatt professionella partners för rekryteringen, men tar i slutfasen in SPQ som vårt avgörande verktyg. Vi har idag gått så långt att vi diplomerat ytterligare två chefer för att också kunna driva workshops med SPQ Full Spectrum FSA som verktyg med befintlig personal. Vi har fört in mycket av tänket bakom SPQ i utbildningar och kommunikation. Resultaten har dubblats från 30 till 60 miljoner mellan 2016 och 2019 och en del av den framgången vill vi tillskriva det vetenskapliga och kristallklara tänket kring försäljning som vi fann i SPQ från BSRP i Dallas och Belbin i Sverige.”

— Rikard Karlsson, VD – SP & VI AB