Produktivitetskollen
säljare, för säljande personal

Oavsett resultat är detta ett mycket förenklat frågeformulär och ska inte användas professionellt. Det ska ses som en första reflektion hur det står till med din förmåga att initiera kontakt med prospekts, kunder och att sälja dig själv dvs self-promotion.

Vill du nyttja våra professionella verktyg tag
kontakt med oss

?
0/21

Kryssa för JA-rutan om följande påståenden stämmer för Dig just nu. Kryssa i Nej rutan om påståendet inte stämmer.