Personal Best Program

Coachprogram utvecklat av Confident Approach AB i samarbete med BSRP Inc i syfte att öka individens säljande förmåga.

Personal Best™ – Workshop för en deltagare

Att komma över emotionella hinder kräver mer än bara goda intentioner. Det tog tid att skaffa de säljhämmande vanor som hotar din produktivitet och det tar tid att bryta dem. Det kräver också engagemang och kanske det viktigaste av allt; stöd.

Personal Best™ är ett intensivt, fullständigt personligt program för att komma över känslomässiga hinder för försäljning och personlig promotion. Den baseras på den välrenommerade Workshopen om Sales Call Reluctance® som hjälpt fler människor än något annat program att på en konstant bas trivas med att marknadsföra sig själva.

Målet är att deltagaren under programmet ökar sin kontaktfrekvens med stigande försäljning som effekt och dessutom lär sig en teknik för att själv kunna arbeta vidare med sina övriga hinder och hantera eventuella återfall i beteende.

Personal Best™ omfattar individuell coachning fördelat på två träffar och coachning via telefon under 6-12 veckor med en kontakt varje eller varannan vecka beroende på behov och situation. Du väljer själv tid och plats som passar bäst för dig. Din coach ger dig personlig hjälp och
feedback under ett pågående program. Vid slutet av programmet mäts din framgång i mätbara, observerade ökningar i produktivt kontaktbeteende.

Är Personal Best™ rätt för dig? Om du är övertygad om att förändra improduktiva vanor, om du är beredd att sluta komma med ursäkter och börja ta kontakt. Om du vill släppa foten från bromspedalen och börja tjäna vad du är värd.. då är Personal Best™ rätt för dig.

subpage_title_image

Personal Best™ programmet innehåller:
• Två till fyra personliga träffar
• SPQ*Gold® testen som mäter säljhinder och
• Säljstilstesten – Selling Styles Profile Analysis™ som mäter säljstilar
• Boken “The Psychology of Call Reluctance”
• kurspärm på svenska med övningar och instruktioner
• veckovis telefoncoachning (totalt sex tillfällen om ca 30 minuter)
• diplom på deltagande och utvecklingskurva 

Upplägg
Förberedelser:
Innan första träffen har säljaren besvarat SPQ*Gold® testen

Första och andra träffen: Forskningen bakom Sales Call Reluctance®, Genomgång av säljarens SPQ*Gold resultat. Uppläggning av åtgärdsprogram. Genomgång av tekniker. Mål för coachningsarbetet

Coachning:
Vid sex till åtta tillfällen (varje eller varannan vecka) genomförs ett telefonsamtal mellan säljaren och coachen för att stödja säljarens eget arbete enligt det gemensamt
accepterade programmet.
Under tiden avrapporterar också säljaren sitt arbete via ett underlag skräddarsytt för detta ändamål.

Tredje och fjärde träffen: Genomgång av resultat och Måluppfyllelse
Vi ser på hur säljaren själv kan arbeta vidare med sin egen utveckling när det gäller Sales Call Reluctance. Genomgång av resultat av Säljstilstesten
Hur säljaren kan bygga vidare på sina säljstilar