MTW management Training Workshop

Det finns många bra kurser och seminarier som tävlar om din uppmärksamhet och dina pengar. Denna Workshop är dock unik i sitt slag. Den är ett genuint original och ingen kopia av någon annans forskning, teorier eller synsätt. Det är den enda Workshopen som är byggd specifikt för att hjälpa säljorganisationer att förutsäga, förhindra, diagnostisera och åtgärda Call Reluctance®.

Det finns inget liknande. Från Sydney, Australien till Stockholm i Sverige har programmet hjälpt många organisationer och individer till ett nytt tankesätt när det gäller att generera nya affärer och utveckla existerande.

Workshopen är unik till sin konstruktion, bygger på lång och gedigen vetenskaplig forskning, knivskarp och mycket effektiv. Workshopen är en koncentrerad tre dagars utbildning. Den har designats för chefer som önskar öka sin förmåga att förutsäga, förhindra, diagnostisera och korrigera Call Reluctance® hos andra. Endast säljchefer, säljtränare, professionella konsulter, psykologer, chefer från företag och organisationer samt praktiserande HRM personer får delta. Arbetsinnehållet under dagarna är trovärdiga, logiska, dynamiska och tankeprovokativa. Workshopen drivs med fokus på det praktiska och bygger på verklighetsbaserat material. Den är speciellt lämpad för professionella människor som har deltagit i många kurser under sin karriär och som ofta blivit besvikna på innehållet. Workshop inklusive handledning genomförs enbart av godkända tränare från BSRP Inc i Dallas.

Kursmål

Kursen har ett mål: Att ge varje deltagare den nödvändiga informationen och färdigheten att kunna hantera Call Reluctance® tillräckligt effektivt för att kunna betala tillbaks investeringen i Workshopen.

Det innebär kortfattat att du måste tjäna mer än vad Workshopen kostar och det inom en snar framtid

Vem ska delta?

Säljchefer
som vill få ut mer av sina investeringar som de lagt på säljstödjande åtgärder.

Tränare
som är ansvariga för att utveckla individer och som är ansvariga för att finna nya talanger.

VD:ar
som vill leda sitt företag in i en säljande kultur utan ursäkter för att göra nya affärer.

HRM människor
som vill finna bättre verktyg och sätt att identifiera och välja nya talanger till företaget.

Professionella Konsulter
som vill bredda sin kompetens och expandera sin kundbas.

Psykologer
som söker ett konkurrenskraftigt verktyg som kan hjälpa dem att expandera sin verksamhet in i den intäktsskapande delen inom organisationsutveckling