JSI – Job Seeking Index

JSI bedömer rädslan för self-promotion hos jobbsökande. Det är baserat på samma studier som producerat  SPQ GOLD®. Upptäck vad som håller dig tillbaka från att ta så många kontakter som du borde.

Job Seeking Index är utvecklat som en förlängning av Inhibited Social Contact Initiation Syndrome (ISCIS). En studier som är gjord av Dudley & Goodson. Under de senaste 30 åren har studien identifierat många konflikter, tveksamheter och rädslor som är associerade med att ta första kontakten för att avancera inom sin karriär.

Naturliga self-promoters ser direkt möjligheter till att göra sig själva synliga. För många människor skapar synligheten en känslomässig kamp mellan deras önskan att visa upp deras kunskaper och deras förtegenhet att verka för på och oförskämd.  Men i dagens konkurrenskraftiga business miljö är det inte nog med att vara bra på det du gör. Det krävs mer för att tjäna det du är värd. Du behöver öva på att praktisera “visibility management,” få personer att veta vem du är och vad du är bra på.

JSI resurser:

157 frågor — tar 45-60 minuter att utföra.
Mäter inom initiering av sociala kontakter, exempelvis energi för att söka jobb och motivation för att nätverka.
Granskar 15 olika områden som hämmar initiering av kontakt. Detta inkluderar telestress (obehag av att använda telefonen),  Social aktning (obehag att kontakta högt upsatta människor), Över-förberedelser  (Behovet att känna sig helt förberedd innan initiering av kontakt), Image (låter image kommer i vägen för att möta personer) Ifrågasättande (reflexivt behov av att kritisera och argumentera med andra).

Omfattande berättelserapport beskriver närvaro, svårighetsgrad och möjliga beteendekonsekvenser av varje uppmätt beteende.