SSSW Scientific Sales Selection Workshop

Introduktion

Syftet med den här kursen är att hjälpa företag att förbättra sin förmåga att rekrytera och anställda högpresterande säljare. Principerna som presenteras i den här kursen går att applicera och använda med vilket psykologiskt utvärderingsverktyg som helst. Kursen fokuserar dock på att utveckla och ge kunskap om hur SPQ® Gold/FSA testen bör användas och tolkas för att hitta högpresterande säljpersonal.

Målgrupp

Scientific Sales Selection är utformad för personer med liten eller ingen tidigare erfarenhet av SPQ® Gold/FSA testen. Personer som tidigare kommit i kontakt med SPQ® Gold eller SPQ* Gold/FSA kan med fördel delta för att repetera och förbättra sina kunskaper i att tolka testen.

Kursen är för dig som är involverad i rekrytering av säljare och annan personal som behöver synliggöra sig själva, t ex chefer.

Kursdetaljer

  • Kursnamn: Scientific Sales Selection – Rekrytera och anställ effektiv säljpersonal.
  • Kategori: Professionell utveckling
  • Underkategori: Försäljning och HR management
  • Leverantör: Confident Approach
  • Kursledare: Christer B. Jansson
  • Kursplats: Göteborg resp Örebro
  • Kurslängd: Två heldagar
  • Kan köras både online eller traditionellt i kurslokal
  • Kursen ger behörighet att köpa och tolka kontakthindertester från Confident Approach AB; SPQ*Gold/FSA, SPQ*Gold, MPQ, LNQ, JSI, RPM