Säljstilar

Olika försäljningsstilar

Det finns många program som hävdar att de bygger på “säljstilar”. Men du kan vara säker på att Selling Styles Profile Analysis (SSPA™) är äkta vara. De sex huvudstilar som tillsammans utgör SSPA™ är baserade på komplexa statistiska studier som inleddes i början av 1970-talet. Sedan dess har tusentals säljare använt SSPA™ för att undersöka sina stilar.

Ett varningens ord: Säljstilarna avser endast beteendet som säljare. De säger inte nödvändigtvis något om andra drag i personligheten eller temperamentet. De huvudstilar som mäts med SSPA™ är abstrakta statistiska begrepp som i sin “rena” form existerar endast i teorin. Det är inte särskilt troligt att de exakt motsvarar någon viss säljares stil. 

Säljstilstesten kartlägger vilken grad du får använda dig utav det 6 olika säljstilarna vi har upptäckt. Testet baseras sig på en studie på 300 tusen säljares beteenden i sina säljpresentationer. I det materialet upptäckte vi 6 olika kluster av beteenden som  blev underlaget till det 6 olika sätten att sälj/kommunicera sina varor och tjänster till kund.

Ingen stil är bättre en någon annan. Samtliga stilar motsavaras hos kunden som vi kallar köpstil. Den stil som fungerar bäst är densamma som kunden köper in via. Har kunden en behovs orienterad inköpsstil, så behöver du välja en behovs orienterad säljstil.  

I sitt beteende satsar denna säljare i första hand ut på personlig pålitlighet, att fullgöra åtaganden, att motsvara eller överträffa kundernas förväntningar och, framför allt, att hålla löften. Denna stil är klart fokuserad på det säljaren lovar att göra för kunden efter affären

Denna säljare lägger störst vikt vid att framhålla produktens specifikationer. Fokus ligger på att detaljbeskriva och förklara produktens egenskaper och fördelar för kunden.

Denna säljare betonar de kontaktskapande elementen i säljprocessen, särskilt sådana som kan underlätta utvecklingen av goda relationer, omtanke och förtroende. Denna stil är mer fokuserad på kunden än på produkten, trovärdigheten, behoven eller servicen.

Denna säljstil är inriktad på att identifiera befintliga behovhos kunden som kan tillgodoses med en produkt eller tjänst, snarare än att skapa ett behov hos kunden

Denna säljares säljbeteende kretsar kring övertygande
argument och direkt påverkan. Detta fokus återfinns oftast hos
säljare som beskriver sitt arbete i termer av resultat och som tycker om att delta i konkurrenspräglade säljsatsningar.

Denna persons säljbeteende går ut på att skapa en image av sig själv som professionell säljare. Detta kan bland annat innebära att han/hon utvecklar ett belevat språk och använder sofistikerade säljstöd. De beteenden som hänger ihop med denna stil är fokuserade på målet att upprätthålla en trovärdig bild av säljaren (i motsats till produkten eller köparen).