Säljhindertestet SPQ Gold/FSA finns nu tillgängligt på spanska och tyska

Testet SPQ Gold/Full Spectrum Advocacy Assessment tillsammans med rapporter finns nu på spanska och tyska språk. Kontakta oss om någon av er behöver använda FSA på dessa språk.