LNQ™

Chefers kontakthinder och hur de kan bearbetas

En chef förväntas i allmänhet vara en handlingskraftig orkesterledare. Om hen då tvekar att ta beslut och kommunicera dessa eller känner sig obekväm att motivera eller möta kritik så blir hen inte en effektiv chef.

Vissa chefer har en rädsla att marknadsföra sig själva. Det gör att de blir otydliga i sina budskap och tappar möjlighet att vara tillgängliga och lyssnande. Andra chefer är försiktiga och extremt lojala uppåt. De förringar sig själva och blir då i praktiken lägre värderade.

Chefer uppfattas inte som kompetenta om inte deras kompetens syns. En arbetsinsats som är god talar inte för sig själv. Den behöver visas upp. En chef måste positionera sig, visa upp en personlig stil och marknadsföra sig kontinuerligt. Men en chef kan ha kontakthinder, ofta en oro att visa upp sig och hävda sin åsikt eller sin produkt.

BSRP Inc som nu även börjat forska runt chefers kontakthinder (de startade med säljare för 35 år sedan) och vilka effekter det ger, har nu lanserat det första testet; LNQ som ser på chefers rädsla att synliggöra sig själva och sin kompetens för andra. För att utöva sitt ledarskap och promota sina karriärmöjligheter behöver alla chefer arbeta med vad vi kallar Visibility Management. LNQ-testen ger varje testperson en bild av sitt sätt att kontakta andra. Hen får också en förståelse för vad hen behöver utveckla: att strukturera det potentiella nätverket, att aktivera sig i nätverket och, inte minst, att bearbeta olika kontakthinder.

Att prestera som chef

För inte så länge sedan förväntades de mest tekniskt kompetenta med-arbetarna tjäna mest pengar. Vanligtvis gjorde de det. Men, det var då och detta är idag. Att idag klättra till toppen av ersättningskedjan kräver mer än intelligens, talang, kunskap eller förmåga.

Att vara ”Bra” är inte tillräckligt bra

I dagens heta, konkurrerande arbetsliv räcker det inte med att vara bra på det du gör. Att tjäna vad du är värd kräver mera. Det kräver ”Visibility Management”, att göra sig själv och sin kompetens synlig. Oavsett vad du tycker om det är Visibility Management numera en integrerad del av modern karriärutveckling.
Visibility Management innehåller alla de saker du kan göra för att andra ska veta vem du är och vad du är bra på.