FSA – Full Spectrum Advocacy

Full spectrum adbocacy är en del av en pågående studie som utförs av Behavioral Sciences och Research Press. Full Spectrum Advocacy är en uppdaterad version av Sales Preference Questionnaire – SPQ Gold. Detta program inkluderar nyligt funna säljmotvillighets typer, nya imposters, ny skal klassifikation och utvecklad kvalitet säkring och mycket mer. Det är utvecklat för att fokusera på vilka specifika kompetenser som behövs för att skapa effektivt klientel byggande, sälj prospektering och företags byggande aktiviteter.

Vad är nytt?

1. Ny skal klassifikation

– Övergripande säljhinder – Typer av motvillighet till säljsamtal som kan påverka all prospekterings metoder.

– Fokuserade säljhinder – Typer av motvillighet till säljsamtal som påverkar specifika prospekterings metoder.

– Sekundära säljhinder – Sälj förlängningar och arrangerande betalningar.

2. Nya underskalor

– Hyperprofessionell (Utseende stolt/Röst stolt)

– Scenskräck (Oro över image, Oro över innehåll)

– Social differentiering (Rikedom/Överflöd, Makt/Inflyttande, Utbildning)

– Motivation (Stycka, Varaktighet, Hastighet)

– Mål nivå (Mål, Strategi, Strävan)

– Sekundära säljhinder (Cross-Selling, Uppgraderad försäljning, Tilläggsförsäljning)

3. Nya säljhinder

– Obehag att prospektera online (Att nyttja social media)

– Komplex försäljning (Att sälja i en komplex miljö)

– Sekundära säljhinder (Cross-Selling, Uppgraderad försäljning, Tilläggsförsäljning

– Avslutshinder (Att våga avsluta affärer)

4. Nya skenhinder

– Principellt ställningstagande

– Netto motivation

– Mål allergi (prestations ångest)

– Informationsbrist

– Krav på säljsupport

5. Attityd till frågeformuläret

– Överdrift (Tidigare intryckshantering)

– Attityd till frågeformuläret

– Social anpassning

– Ytterligare överväganden (Mer eller mindre engegemang för att arbeta i en säljroll)

Kontakta oss för mer information på: info@confidentapproach.com.