FSA – Full Spectrum Advocacy

Testen SPQ Gold/FSA har översatts till följande språk.

Language/Språk Questionnaire/Frågeformulär Report/Rapport
USA English/Engelska Yes/Ja Yes/Ja
UK English/Engelska Yes/Ja Yes/Ja
Swedish/Svenska Yes/Ja Yes/Ja
Finnish/Finska Yes/Ja Yes/Ja
Norwegian/Norska Yes/Ja* No/Nej
Estonian/Estniska Yes/Ja* No/Nej
Russian/Ryska Yes/Ja* No/Nej
Dutch/ Holländska Yes/Ja No/Nej
Spanish/Spanska Yes/Ja No/Nej
German/Tyska Yes/Ja Yes/Ja
Croatian/Kroatiska Yes/Ja No/Nej

*Under översättning och vill bli klart i slutet av 2021

SPQ GOLD/FSA

Detta är vårt mest använda test med en extremt stark korrelation att förutsäga säljares framtida prestation. Testet är en utveckling av en av världens mest sålda test för att förutsäga säljares prestation SPQ Gold och bygger på de senaste årens utveckling av säljrollen.

Toppsäljare visar sig i de flesta studier vara människor som har fler kunder att sälja till för att de prospekterar mer och sköter sina kunder väl. Ser vi på studier från de stora säljträningsbolagen så har dessa människor mer drive, är mer proaktiva och när reaktiva agerar de snabbare än sina kollegor. De är också mer prestationsorienterade och hängivna för att nå sina mål.

FSA som test mäter drive för försäljning inte rent allmänt utan just för försäljning. Vi kallar det Motivation och är den Energi du väljer att lägga på att lyckas med ditt arbete. Den energin ska användas till att nå dina mål. Så med andra ord mäter vi viljan att presteera och målfokusering hos säljaren.

Trots att säljare är både Motiverade och målfokuserade så lyckas inte alla pga vad vi valt att kalla säljhinder, dvs tankar, känslor och beteenden som gör att säljaren hanterar (coping) sin inre konflikt/rädsla genom att prokrastinera på olika sätt. Vi har upptäckt 16 olika hinder som påverkar en säljares vardag och prestationsförmåga. Vi mäter alla dessa också.

Med den informationen kan vi förutsäga om den person du anställer åtminstone kommer kunna göra det antal affärskontakter, kundbesök, samtal etc. som behövs för att bli en framgångsrik säljare, en toppsäljare eller en lågpresterare.

Både forskningen, kvaliteten på testen är rosad av SIOP (Society of Industrial and Organizational Psychology) i USA. Världens största psykologorganisation.

Vi har flera företag som använder vår test i urvalssituationen vid rekrytering av säljare. Dessa företag har alla ökat sin försäljning ordentligt och med det menar jag dubblat sin försäljning på några år.

Företag som dessutom använt testen på sin existerande säljkår och låtit en tränad Säljhinderkonsult hjälpa säljarna att minska graden av sina hinder och öka produktiviteten har dessutom fördubblat försäljningen under första året. Alla företag har väl inte fått den extrema ökningen men lägre än 25% är det sällan.

Teknisk manual finns att tillgå liksom referenser från användare. Skillnaden mellan detta test och personlighetstest är i grund och botten enkelt. Vi talar om vad säljaren kommer att Göra dvs kommer hen att ringa 75 samtal om dagen eller genomföra 20 affärsmöten i veckan medan personlighetstest talar om hur du ÄR- Som är driven, är empatisk, är dominant etc. som kan vara viktigt att veta av andra anledningar.

Prova, nyttja vår test vid nästa rekrytering för att se vilken information vi tillför. Har du många rekryteringar varför inte en pilot dvs några av rekryteringarna nyttjar du FSA testen och efter ett år jämför vi säljresultat mellan de som anställts med hjälp av FSA och de som anställts vi den process ni använder. Om ni finner resultatet positivt behöver ni inte ändra på er process bara addera med FSA testet.

Vill du i stället eller dessutom se vilken potential din nuvarande säljkår har eller vad som bekymrar dina säljare för att få veta hur du kan hjälpa dem bäst i syfte att de ska både må bättre och restera bättre så investeringen betalar tillbaka sig efter en säljcykel eller på 3 till 6 månader.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mera hur du kan gå till väga.

Christer B Jansson