Att rekrytera säljare som presterar

Tisdag 11 Maj kl 10.00 – 10.30

Baserat på den evidensbaserade forskningen om varför vissa säljare säljer mer än andrabehöver många lägga till en faktor i sin urvalsprocess för att säkerställa att de rekryterar personer som inte bara är bra, de säljer också.

Webinar Registering