Ackreditering

Vi hjälper säljare göra fler affärer

Confident Approach erbjuder en anpassad coaching lösning för såväl nya som erfarna säljchefer baserad på säljhinder forskningen.

Ackreditering

Vår huvudaffär är ”train the trainer” så vi har tillsammans med vår leverantör byggt såväl utbildningsprogram för chefer och tränare som program för säljare som kan genomföras av de chefer och tränare som genomgått våra utbildningsprogram.

Vi erbjuder också dessa chefer och tränare handledning/coaching i genomförandet av dessa program. Om så önskas kan vi gå in som traditionella konsulter och genomföra programmen själva. Vårt huvudsyfte är dock som alltid att föra den kompetens vi representerar vidare då det över tid ger en mycket bättre effekt.

Vi har vår Management Training Program ( MTW) som är ett fyra dagars program om hur du identifierar, hanterar, arbetar bort, analyserar kostnader för Säljhinder och mycket mer.

Vi har ett endagars program Scientific Sales Selection Workshop (SSSW) för rekrytewrare de som vill lära sig nyttja testen som mäter kontakthinder i urvalsdelen av rekryteringsprocessen.

Vi har programmet Power Up your Sales på svenska Vässa din försäljning som de som genomgått vår MTW har rätten att genomföra.

Vi har ett handledarprogram utvecklat för att hjälpa chefer och tränare i sin tur hjälpa säljande personal att reducera sina säljhinder så att de mår bättre i sin arbetssituation men också genomför fler affärer.

Naturligtvis kan vi också arbeta som mer traditionella konsulter och genomföra allt detta åt er mot sedvanligt konsultarvode och materialkostnader. Vi har idag flera erfarna konsulter i Sveriges långa land som gåt vår träning och erbjuder dessa tjänster lokalt.

Att i dagens tider också säga att all handledning, utbildningar och workshops ovan också kan genomföras online är en självklarhet.