Terminalen Executive Search

Peder Hansson 128

Att vid rekrytering åt våra uppdragsgivare, på ett vetenskapligt beprövat sätt bättre kunna förutse en säljares prestation ger oss ännu nöjdare slutkunder.

Peder Hansson, VD

Terminalen Executive Search

Made for Sales

Profilbild_Göran_Fryklund_2

Kontakthinder påverkar i högsta grad hur framgångsrik en säljare blir och för oss är SPQ ett verktyg som bidrar till den helhetsbild vi skaffar oss av säljare som vi rekryterar till våra kunder. Det är framförallt i djupintervjuer vi använder verktyget och det hjälper oss att komma åt en dimension som vi inte skulle gjort annars.

Göran Fryklund, VD
Made for Sales

DokuMera AB

Hans Olov HjalmarssonVi på DokuMera använder oss av SPQ Gold i vår rekryteringsprocess av säljare, som ett a flertal tester. Vi upplever att SPQ Gold är utmärkt som rekryteringsverktyg eftersom  vi tycker oss se god överenstämmelse mellan testresultat och faktiskt säljbeteende. Vi har vunnit mycket kunskap om säljhinder och säljbeteende genom en konsekvent användning av SPQ Gold.

Hans Olov Hjalmarsson, VD

DokuMera AB

 

Rubino Rekrytering AB

Sales_Harry
En stor del i utmaningen med att rekrytera en säljare som presterar ligger i att förutspå framtida prestation. Att ta reda på vad en säljare gjort eller inte gjort är ofta det enkla i en rekrytering om man är rutinerad men oavsett hur rutinerad man är så är det svåra att förutse framtida prestation. Vi är övertygade om SPQ Golds unika nytta avseende att snabbt identifiera förmågan att prospektera, hur snabbt och hur stor investering som krävs. Den information man får är precis, relevant och unik vill jag påstå. Detta kommer att göra oss ännu vassare i vårt urval för att hitta högpresterare tillsammans med SPQ Gold

Harry Rubino, VD och ägare

Rubino Rekrytering AB